Spec2s

Showing 201-220 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
201เครื่องลับใบมีด รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
202เครื่องเจียนหนังบาง รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
203เครื่องตัดหนังหนา รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
204เครื่องถอดหุ่น รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
205เครื่องขึ้นหุ่นตอนหัว รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
206เครื่องขึ้นหุ่นตอนส้น รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
207เครื่องหล่ออัดพื้นยาง รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
208เครื่องพิมพ์แบบ รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
209เครื่องพิมพ์แบบระบบดิจิตอล ความเร็ว ๑๔ แผ่นต่อนาที รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
210เตารีดไอน้ำ ระบบหม้อต้ม รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
211เครื่องตัดหนังบาง รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
212เครื่องปั๊มไฮดรอลิค รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
213เก้าอี้อเนกประสงค์รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
214เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ แอมป์ (MMA)รายละเอียด ฯ ปี 5512 ม.ค.55
215รองเท้าแตะฟองน้ำรายละเอียด ฯ ปี 5529 มี.ค.55
216โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนจ่าอากาศ รายละเอียด ฯ ปี 5514 พ.ค.55
217เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (ชาย) 1/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
218เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (หญิง) 2/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
219เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นพันจ่าอากาศ 3/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
220เครื่องหมายยศอินทรธนู นายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (ชาย) 4/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55