Spec2s

Showing 221-240 of 2,656 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
221เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (ชาย) 6/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
222เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (หญิง) 7/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
223เครื่องหมายยศอินทรธนู นักเรียนนายเรืออากาศ 8/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
224ชุดครัวรายละเอียด ฯ ปี 559 ส.ค.55
225เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน รายละเอียด ฯ ปี 5514 ส.ค.55
226เครื่องซักผ้าฝาหน้ารายละเอียด ฯ ปี 558 ต.ค.55
227เครื่องอบผ้าฝาหน้ารายละเอียด ฯ ปี 558 ต.ค.55
228จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้ารายละเอียด ฯ ปี 559 ต.ค.55
229เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานรายละเอียด ฯ ปี 559 ต.ค.55
230เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้ารายละเอียด ฯ ปี 559 ต.ค.55
231แตรเดี่ยวรายละเอียด ฯ ปี 559 ต.ค.55
232เครื่องตัดสติ๊กเกอร์รายละเอียด ฯ ปี 5530 ต.ค.55
233เครื่องหมายยศอินทรธนู นายพลอากาศ (ชาย)รายละเอียด ฯ ปี 55 25 ต.ค.55
234ตราหน้าหมวกนายทหารสัญญาบัตรชาย รายละเอียด ฯ ปี 5514 พ.ย.55
235ตราหน้าหมวกนายทหารสัญญาบัตรหญิง รายละเอียด ฯ ปี 5514 พ.ย.55
236สายรัดคางแถบไหมทอง รายละเอียด ฯ ปี 5514 พ.ย.55
237รถครัวประกอบเลี้ยง แบบ 6 ล้อ รายละเอียด ฯ ปี 5527 ธ.ค.55
238รถลำเลียงเสบียงอาหาร 6 ล้อ รายละเอียด ฯ ปี 5527 ธ.ค.55
239กระโจมอัดอากาศ แบบ 4 แกนรายละเอียด ฯ ปี 5629 ม.ค.56
240กระโจมอัดอากาศ แบบ 5 แกนรายละเอียด ฯ ปี 5629 ม.ค.56