Spec2s

Showing 21-40 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
21เคาน์เตอร์สแตนเลสรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
22ที่แขวนอุปกรณ์ทำอาหารรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
23ที่อุ่นอาหารสแตนเลสรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
24ชุดดูดควันหน้าตัดสี่เหลี่ยมพร้อมมอเตอร์และปล่องควันรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
25โต๊ะสแตนเลสพร้อมอ่างต่อทางเข้าเครื่องล้างจานรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
26อ่างสแตนเลส ๓ หลุมรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
27โต๊ะสแตนเลสพร้อมอ่าง ๓ หลุมรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
28ชั้นคว่ำภาชนะสแตนเลส ๔ ชั้น มีล้อรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
29ชั้นคว่ำภาชนะสแตนเลส ๔ ชั้นรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
30ชั้นคว่ำถาดนึ่งข้าวสแตนเลสรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
31โต๊ะสแตนเลสพร้อมอ่างรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
32โต๊ะสแตนเลสพร้อมอ่าง ๒ หลุมรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
33โต๊ะสแตนเลสพร้อมล้อเลื่อนรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
34โต๊ะสแตนเลสพร้อมชั้นวางของเหนือโต๊ะรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
35โต๊ะสแตนเลสพร้อมชั้นเก็บเหนือโต๊ะรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
36โต๊ะสแตนเลสต่อทางออกเครื่องล้างจานรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
37โต๊ะจัดเตรียมสแตนเลสรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
38โต๊ะสแตนเลสวางเตาทอดรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
39โต๊ะจัดเตรียมอาหารรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52
40โต๊ะสแตนเลสรับภาชนะจากห้องอาหารรูปแบบ ปี 5231 ก.ค.52