Spec2s

Showing 21-40 of 2,656 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
21เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 ก๊อก18/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
22จักรปักคอมพิวเตอร์ 18/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
23เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก19/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
24เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ19/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
25กระบี่นายทหารประทวน2/53 Spec ปี 5323 มี.ค.53
26เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (หญิง) 2/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
27เสื้อคลุมกันฝนชนิดมีแขน2/57 Spec ปี 577 ม.ค.57
28เสื้อชั้นนอกคอปิดสีเหลือง2/62 Spec ปี 6217 ม.ค.62
29เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก20/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
30โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 20/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
31เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 6 ก๊อก21/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
32โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 921/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
33แท่นกราบ22/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
34เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 23/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
35เครื่องยิงตะปูเข้ามุมแบบตั้งพื้น 24/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
36เสื้อคลุมกันฝนกันหนาว25/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56
37เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส อัตราการกรอง ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตรต่อวัน25/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
38เสื้อกั๊กสีแสดสะท้อนแสงสำหรับ จนท.บริการลานจอด26/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56
39เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส อัตราการกรอง ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อวัน26/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
40เครื่องทดสอบอากาศผ่าน27-61 Spec ปี 619 ก.ค.61