Spec2s

Showing 21-40 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
21เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก17/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
22จักรแซกริมผ้ากันลุ่ย17/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
23เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 3 ก๊อก18/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
24จักรปักคอมพิวเตอร์ 18/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
25เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก19/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
26เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ19/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
27กระบี่นายทหารประทวน2/53 Spec ปี 5323 มี.ค.53
28เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (หญิง) 2/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
29เตียงนอนทหาร 2/56 Spec ปี 5627 ก.พ.56
30เสื้อคลุมกันฝนชนิดมีแขน2/57 Spec ปี 577 ม.ค.57
31กระโจมทรงมนิลา2/58 Spec ปี 585 มี.ค.58
32เสื้อชั้นนอกคอปิดสีเหลือง2/62 Spec ปี 6217 ม.ค.62
33เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก20/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
34โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 20/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
35เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 6 ก๊อก21/56 Spec ปี 568 ส.ค.56
36โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 921/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
37แท่นกราบ22/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
38เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 23/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
39เครื่องยิงตะปูเข้ามุมแบบตั้งพื้น 24/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
40เสื้อคลุมกันฝนกันหนาว25/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56