Spec2s

Showing 41-60 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
41เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส อัตราการกรอง ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตรต่อวัน25/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
42เสื้อกั๊กสีแสดสะท้อนแสงสำหรับ จนท.บริการลานจอด26/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56
43เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส อัตราการกรอง ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตรต่อวัน26/61 Spec ปี 615 ก.ค.61
44เครื่องทดสอบอากาศผ่าน27-61 Spec ปี 619 ก.ค.61
45เข็มขัดสนามสีขาว27/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56
46เครื่องบดและลดขนาดอนุภาค28-61 Spec ปี 619 ก.ค.61
47ตราหน้าหมวกโลหะ28/56 Spec ปี 5617 ก.ย.56
48เครื่องวัดความหนาของชิ้นงาน ระบบคลื่นเสียง29-61 Spec ปี 619 ก.ค.61
49เสื้อกันหนาวสำหรับผู้ทำงานในอากาศ29/56 Spec ปี 5616 ต.ค.56
50สายไหมทอง3/53 Spec ปี 5323 มี.ค.53
51เครื่องหมายยศประดับปกเสื้อ ชั้นพันจ่าอากาศ 3/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
52เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 3/56 Spec ปี 562 เม.ย.56
53ผ้าเสิร์จกางเกงแถบเครื่องแบบรักษาพระองค์ 3/60 Spec ปี 6015 มิ.ย.60
54เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟ้าสด3/62 Spec ปี 6217 ม.ค.62
55ตู้อบความร้อน ขนาด 250 ลิตร30-61 Spec ปี 619 ก.ค.61
56ผ้าต่วนชนิดหนา30/56 Spec ปี 5616 ต.ค.56
57ผ้าต่วนชนิดบาง31-56 Spec ปี 5616 ต.ค.56
58เครื่องวัดสีอินฟาเรด31-61 Spec ปี 619 ก.ค.61
59เตียงนอนขาเหล็กพับได้ ขนาด 200 เซนติเมตร32/56 Spec ปี 5616 ต.ค.56
60เครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิส อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตรต่อวัน 32/61 Spec ปี 619 ก.ค.61