Spec2s

Showing 61-80 of 2,656 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
61หนังซับในสีดำ39/61 Spec ปี 616 ส.ค.61
62สายไหมเหลือง4/53 Spec ปี 5323 มี.ค.53
63เครื่องหมายยศอินทรธนู นายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (ชาย) 4/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
64เครื่องหมายยศชั้นจ่าอากาศ 4/56 Spec ปี 562 เม.ย.56
65เครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอวแบบที่ 24/62 Spec ปี 6214 มี.ค.62
66หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาดอัดลาย40/61 Spec ปี 616 ส.ค.61
67เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ41/61 Spec ปี 6131 ก.ค.61
68เสื้อคลุมกันฝนอเนกประสงค์43/61 Spec ปี 613 ก.ย.61
69เครื่องหมายยศอินทรธนู นายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (หญิง) 5/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
70ครัวสนามเคลื่อนที่5/62 Spec ปี 621 ส.ค.62
71เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (ชาย) 6/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
72รองในหมวกเหล็กสีเทา 6/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
73เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (หญิง) 7/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
74เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุด/ตารางนิ้ว 7/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
75เก้าอี้รับแขกทรงหลุยส์ ขนาดใหญ่7/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
76เครื่องหมายความสามารถในการบิน8/52 Spec ปี 5228 ธ.ค.52
77เครื่องหมายยศอินทรธนู นักเรียนนายเรืออากาศ 8/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
78เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุด/ตารางนิ้ว 8/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
79เก้าอี้รับแขกทรงหลุยส์ 3 ที่นั่ง 8/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
80เครื่องหมายความสามารถในการโดดร่ม9/52 Spec ปี 5228 ธ.ค.52