Spec2s

Showing 81-100 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
81เครื่องหมายยศอินทรธนู นายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ (หญิง) 5/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
82เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
83ครัวสนามเคลื่อนที่5/62 Spec ปี 621 ส.ค.62
84เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (ชาย) 6/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
85รองในหมวกเหล็กสีเทา 6/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
86เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที6/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
87เครื่องหมายยศอินทรธนู พันจ่าอากาศ (หญิง) 7/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
88เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุด/ตารางนิ้ว 7/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
89เก้าอี้รับแขกทรงหลุยส์ ขนาดใหญ่7/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
90เครื่องหมายความสามารถในการบิน8/52 Spec ปี 5228 ธ.ค.52
91เครื่องหมายยศอินทรธนู นักเรียนนายเรืออากาศ 8/55 Spec ปี 5526 มิ.ย.55
92เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุด/ตารางนิ้ว 8/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
93เก้าอี้รับแขกทรงหลุยส์ 3 ที่นั่ง 8/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
94เครื่องหมายความสามารถในการโดดร่ม9/52 Spec ปี 5228 ธ.ค.52
95ตู้ล็อคเกอร์ 9/56 Spec ปี 5614 พ.ค.56
96เก้าอี้รับแขกทรงหลุยส์ ขนาดเล็ก แบบมีเท้าแขน9/61 Spec ปี 6129 มิ.ย.61
97โต๊ะประชุมพื้นสี่เหลี่ยม ขาเหล็ก รายละเอียด ปี 613 ธ.ค. 61
98ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ รายละเอียด ฯ ปี 5228 ก.ค.52
99เครื่องตรวจสอบความทนทานต่อการฉีกขาดของสิ่งทอรายละเอียด ฯ ปี 5231 ก.ค.52
100โต๊ะผู้บรรยายเหล็กรายละเอียด ฯ ปี 5211 ส.ค.52