Spec2s

Showing 121-140 of 2,530 items.
#SpecTypeSpec Datelink 
   
121โต๊ะทำงานเหล็กเอนกประสงค์รายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
122ตู้เหล็กเอนกประสงค์แบบลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
123ตู้เหล็กเอนกประสงค์บานเปิด - ปิด และลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
124ชั้นวางเอกสารรายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
125ตู้ไม้เก็บเอกสารบานเปิด - ปิด และลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5428 ก.พ.54
126ผ้าร่มเพื่อใช้ในการผลิตธงชาติ รายละเอียด ฯ ปี 5414 มี.ค.54
127ป้ายชื่อประดับเครื่องแบบทหารอากาศ ในโอกาสปฏิบัติราชการร่วมกับชาวต่างประเทศรายละเอียด ฯ ปี 5414 มี.ค.54
128กล่องบรรจุรองเท้า ขนาดเล็กรายละเอียด ฯ ปี 5424 มี.ค.54
129เครื่องพิมพ์ - ถ่ายแบบ รายละเอียด ฯ ปี 5430 มี.ค.54
130ตู้โชว์รายละเอียด ฯ ปี 5431 มี.ค.54
131ผ้าห่มนอนทหารรายละเอียด ฯ ปี 5421 เม.ย.54
132มุ้งบุคคลรายละเอียด ฯ ปี 5421 เม.ย.54
133กล่องบรรจุรองเท้า ขนาดใหญ่รายละเอียด ฯ ปี 5425 เม.ย.54
134กระโจมบุคคลสำเร็จรูปรายละเอียด ฯ ปี 5426 เม.ย.54
135โต๊ะรับแขกรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
136โต๊ะทำงานรูปตัวแอลรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
137โต๊ะเข้ามุมโต๊ะประชุมรายละเอียด ฯ ปี 613 ธ.ค.61
138ตู้ไม้เอนกประสงค์แบบลิ้นชักรายละเอียด ฯ ปี 5426 พ.ค.54
139ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้ารายละเอียด ฯ ปี 5410 มิ.ย.54
140กระจกเงาพร้อมกรอบรายละเอียด ฯ ปี 5410 มิ.ย.54